Ferdinand Adolph Lange

Przyszły założyciel niemieckiej fabryki zegarków, w mieście saksońskim Glashütte, Ferdinand Adolph Lange przychodzi na świat w Dreźnie, 18 lutego 1815 roku.

www.alange-soehne.com
www.alange-soehne.com

Swoją praktykę zegarmistrzowską odbywa u słynnego zegarmistrza Johanna Christiana Friedricha Gutkaesa.

www.alange-soehne.com
www.alange-soehne.com
W tym samym czasie uczęszcza na wykłady na Politechnice, a wieczory spędza na samodzielnej nauce języka angielskiego i francuskiego. W 1837 roku, trzy lata po ukończeniu praktyk, wyjeżdża do Paryża, mając w kieszeni list rekomendujący, napisany przez swojego mistrza Gutkaesa. We Francji zostaje zatrudniony przez Jozefa Thaddäusa Winnerla, słynnego producenta chronometrów. Cztery lata później, uzyskawszy stanowisko szefa atelier, opuszcza Francję, aby zdobyć nowe doświadczenie w Anglii i w Szwajcarii. To właśnie w tym okresie Lange wypełnia notatkami swój słynny notes. Umieszcza w nim swoje spostrzeżenia na temat ruchu mechanizmów oraz raporty obliczeń dla kół i czopów. W przyszłości ta „magna charta”, będzie jednym z najcenniejszych aktywów, kiedy w 1990 roku Walter Lange stworzy firmę ” Lange Uhren GmbH”.

www.alange-soehne.com
www.alange-soehne.com

Po powrocie do Drezna, Adolph Lange zostaje ponownie zatrudniony przez Gutkaesa. W 1842 roku poślubia jego córkę Antonię i staje się współwłaścicielem firmy swojego wcześniejszego szefa.

Lange jest nie tylko utalentowanym zegarmistrzem, ale człowiekiem uczonym, głęboko religijnym, z wysoko rozwiniętą świadomością społeczną. Dotknięty biedą górskiego regionu, w 1843 roku postanawia zrobić wszystko, aby poprawić sytuację mieszkańców Glashütte. Pisze petycje i negocjuje z Ministrem Spraw Wewnętrznych Królewskiej Saksonii, walcząc o stworzenie fabryki zegarków w Glashütte. Ostatecznie otrzymuje pożyczkę, za którą ma wykształcić do pracy w zawodzie zegarmistrz 15 młodych mieszkańców miasta. Lange zakłada pierwszy warsztat, szkoli swoich
uczniów, rozpoczyna produkcję, konstruuje maszyny do produkcji precyzyjnych elementów, zajmuje się korespondencją i księgowością. Jego odważna przygoda zostaje wkrótce nagrodzona i jego wizja zaczyna nabierać kształtów.

www.alange-soehne.com
www.alange-soehne.com

W ślad za sukcesem dobrze prosperującej firmy, miasto Glashütte, w którym Adolph Lange poprawia infrastrukturę, w ciągu 18 lat kadencji jako burmistrz, okazuje się podatnym gruntem dla wielu małych atelier specjalizujących się w produkcji kamieni, śrub, kół, bębenków, sprężyn, balansów i wskazówek. Jego manufaktura korzysta z usług wykonawców kopert, złotników, grawerów i zleca produkcję elementów trzem innym manufakturom, które zostały utworzone przez jego dawnych praktykantów.

Setki ofert bezpiecznej i dobrze płatnej pracy szybko przekształca ubogi region w dobrobyt. W 1878 roku zostaje założona niemiecka szkoła zegarmistrzowska, dzięki której Glashütte przecina wreszcie pępowinę z Francją i Szwajcarią, aby stać się fundamentem niemieckiego zegarmistrzostwa, oferując naukę zarówno praktyczną, jak i teoretyczno-techniczną dla aspirantów sztuki zegarmistrzowskiej.

www.alange-soehne.com
www.alange-soehne.com

Kiedy Adolph Lange umiera nagle 3 grudnia 1875 roku, w wieku prawie 60 lat, nie tylko przekazuje swoim synom i wnukom dobrze prosperującą działalność i prestiżową listę otrzymanych międzynarodowych nagród, ale również solidną przyszłość gospodarczą Glashütte, który w podziękowaniu stawia mu na jego cześć pomnik.

Precyzyjne zegarki A. Lange & Söhne, w tym liczne z dużymi komplikacjami, osiągają dzisiaj na aukcjach rekordowe ceny, podtrzymując w sercu pasjonatów zegarmistrzostwa idee człowieka, który napisał epicki rozdział historii zegarmistrzostwa i ojczyzny. 

Źródło:  alange-soehne.com
Tłumaczenie i opracowanie: Magdalena Kossakowska