Słownik pojęć zegarmistrzowskich Wybierz literę:

Swiss made

Znak wysokiej jakości (sygnatura) uregulowany przez prawo szwajcarskie (na podstawie Rozporządzenia regulującego korzystanie ze znaku jakości dla zegarków z dnia 23 grudnia 1971 roku – stan na 1 lipca 1995 roku), określający pochodzenie zegarka bądź mechanizmu.

Swiss made” w odniesieniu do zegarka oznacza, że:

 • mechanizm zegarka jest szwajcarski,
 • zegarek został złożony w Szwajcarii,
 • producent przeprowadził kontrolę końcową w Szwajcarii.

Swiss made” w odniesieniu do mechanizmu oznacza, że:

 • został zmontowany w Szwajcarii,
 • został sprawdzony przez producenta w Szwajcarii,
 • co najmniej 60% komponentów zostało wyprodukowanych w Szwajcarii (do roku 2016 obowiązywało 50%).

Dawniej jeśli mechanizm spełniał wszystkie warunki „Swiss made” lecz nie był montowany w Szwajcarii stosowano oznaczenie „Swiss”.

Ponadto zastosowanie mają dodatkowe kryteria:

 • koszty tarczy i wskazówek są brane pod uwagę wyłącznie, gdy zostały zmontowane w Szwajcarii,
 • koszty montażu mogą zostać uwzględnione wtedy, gdy podpisany traktat międzynarodowy regulujący współpracę przemysłową gwarantuje, że elementy składowe „obce” i „szwajcarskie” są porównywalnej jakości,

Koperta zegarka spełnia warunki „Swiss made” gdy:     

 • została poddana w Szwajcarii co najmniej jednej istotnej operacji produkcyjnej: tłoczenie, toczenie lub polerowanie,
 • została poskładana i sprawdzona w Szwajcarii
 • co najmniej 60% kosztów produkcji (z wyłączeniem kosztów materiałów) przypada na operacje przeprowadzone w Szwajcarii (do roku 2016 obowiązywało 50%).

Nakłady związane z kosztami produktów naturalnych i surowców wtórnych nie występujących w kraju pochodzenia w dostatecznej ilości, kosztów logistyki (pakowania i transportu), dystrybucji oraz marketingu nie będą podlegać wliczeniu w ogólny koszt wytworzenia.
Istniejące pozostałe wymagania dotyczące montażu i końcowej kontroli pozostają bez zmian.

Pierwszy zegarek ze znakiem „Swiss made” na tarczy pojawił się w 1922 roku, a spowodowane to było amerykańskimi przepisami dotyczącymi znakowania wyrobów importowanych. Na zegarkach i mechanizmach importowanych do Stanów Zjednoczonych wymagali wybitego (wygrawerowanego) kraju pochodzenia, marki oraz ilości rubinów (taryfa celna zależna była od tego czy mechanizm był wyregulowany). Amerykanie próbowali zapobiec w ten sposób przemytowi i chcieli chronić własny przemysł zegarmistrzowski. Sytuacja się jednak potoczyła w niepożądanym dla USA kierunku, bo „Swiss made” stał się szybko symbolem wysokiej jakości.

Od 1 stycznia 2017 Federation Horlogere zaostrzyła warunki przyznania prawa do znaku jakości „Swiss made” zwiększając % udział wartości kosztów produkcji z dotychczasowych 50% do 60% w odniesieniu do zegarka i jego elementów, z ewentualnym wyłączeniem paska/bransolety. Patrz: FH.