Wysoce Precyzyjny Zegarek (WPZ)

Certyfikat dokładności chodu zegarka wydawany przez firmę Polpora. Zielonogórski producent jako pierwszy w Polsce nawiązał współpracę z Urzędem Miar w Warszawie w celu przeprowadzenia szczegółowych testów precyzji chodu zegarka.

Po trwających 13 dni badaniach, wybrane egzemplarze zegarków firmy Polpora otrzymają potwierdzone urzędowo Świadectwo Wzorcowania oraz certyfikat Wysoce Precyzyjnego Zegarka (WPZ).

Zegarki sprawdzane są w 5 różnych pozycjach, w każdej z nich, każdego dnia wykonywane są 3 pomiary, z których brana jest średnia składająca się na wynik dzienny.

Do przetestowanego zegarka dołączone zostanie świadectwo wzorcowania z Urzędu Miar zawierające tabelę z wynikami oraz dodatkowy certyfikat WPZ wystawiony przez Polporę, odnoszący zmierzone wyniki do normy ISO 3159, traktowanej jako międzynarodowy standard dla zegarków typu chronometr.

Kontrolowane założenia bazujące na wynikach pomiarowych Urzędu Miar to:
1. Średni chód dzienny
2. Średnia zmiana chodu dziennego
3. Maksymalna zmiana chodu
4. Różnica wskazań między pozycjami horyzontalnymi a wertykalnymi
5. Największa różnica wskazań pomiędzy średnim chodem dziennym a skrajnym pomiarem
6. Wznowienie pomiaru (porównanie 1 i 2 dnia z dniem 12)

Wyniki wzorcowania odniesione zostają do państwowego wzorca jednostek miar czasu i częstotliwości utrzymywanego w Głównym Urzędzie Miar przez zastosowanie chronokomparatora typu B-300.

Zegarek Polpora badany jest jako produkt kompletny, tj. po przeprowadzeniu finalnego montażu mechanizmu w kopercie, w wersji przeznaczonej do sprzedaży (bez paska). Dla porównania, badania wykonywane przez szwajcarski COSC wykonywane są na samych mechanizmach, a finalny montaż zegarka po przeprowadzonym pomiarze niesie ryzyko wystąpienia czynników zaburzających zmierzoną w trakcie badania precyzję chodu.