Pomóż nam udoskonalić portal CH24.PL – wypełnij ankietę

Które artykuły lubicie czytać najbardziej, jakie marki przyciągają Waszą uwagę, co Wam się podoba, a co chcielibyście zmienić w naszym portalu i jakie nowe działy warto dodać do CH24.PL – zapraszamy Was do wypełnienia krótkiej ankiety na temat naszej działalności.

Portal CH24.PL jest z Wami już 9 lat (!). Przez ten czas udało nam się zgromadzić spore grono wiernych czytelników i zegarkowych pasjonatów, którzy tak jak my potrafią czytać i oglądać czasomierze godzinami. Aby poznać Was jeszcze lepiej opracowaliśmy krótką ankietę dotyczącą zawartości merytorycznej, funkcjonalności i ogólnego wyglądu CH24.PL oraz tego, o czym chcielibyście czytać więcej, jakie marki zegarkowe lubicie najbardziej i co Waszym zdaniem można w naszym portalu poprawić.

Przygotowaliśmy również nieobowiązkowe pytanie otwarte, na które odpowiedź jest jednocześnie szansą na otrzymanie jednego z trzech zegarków Swatch Sistem51. Tradycyjnie liczymy na Waszą kreatywność, nieszablonowe pomysły i otwarte podejście do tematu.

Swatch Sistem51
Swatch Sistem51
Swatch Sistem51

Mamy nadzieję, że dzięki uzyskanym danym będziemy w stanie tworzyć jeszcze ciekawsze i bardziej wartościowe treści, które spełnią Wasze zegarkowe oczekiwania i spotkają się z pozytywnym przyjęciem.

Ankieta została już zakończona!


Więcej o zegarkach Swatch Sistem51 przeczytacie TUTAJ.
Regulamin:
 1. Organizatorem Ankiety i sponsorem Nagród w Konkursie jest właściciel serwisu CH24.PL, firma GTK Kiełtyka Tomasz, z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Pszczyńskiej 44 A.
 2. W Konkursie udział biorą osoby (Uczestnicy), które poprawnie wypełniły całą Ankietę – włącznie z dostępnym na 25 stronie, ostatnim, otwartym pytaniem. Za poprawnie wypełnioną Ankietę uznaje się taką, w której Uczestnik otrzymał na ekranie potwierdzenie jej zakończenia.
 3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie należy być pełnoletnim, mieszkać na terenie Polski i posiadać obywatelstwo polskie.
 5. Uczestnik Konkursu może wypełnić Ankietę tylko jeden raz.
 6. Konkurs trwa od 27.04.2018 do 20.05.2018, do godz. 23:59:59.
 7. Nagrody zostaną przyznane osobom, które udzieliły najciekawszej – w ocenie Jury, składającego się z redaktorów serwisu CH24.PL – odpowiedzi na pytanie konkursowe widoczne na 25 stronie Ankiety. Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega dyskusji.
 8. Po rozstrzygnięciu Konkursu przedstawiciel Organizatora skontaktuje się ze nagrodzonymi Uczestnikami (Zwycięzcami) drogą telefoniczną lub poprzez email i poinformuje o możliwych wariantach odbioru Nagrody.
 9. Zwycięzca w terminie do 7 dni od dostarczenia informacji o przyznaniu Nagrody zobowiązany jest przesłać Organizatorowi mailem dane osobowe niezbędne do wydania Nagrody.
 10. Brak odbioru Nagrody przez Zwycięzcę w terminie 1 miesiąca od momentu otrzymania informacji jak dokonać jej odbioru powoduje utratę przez wybranego Zwycięzcę roszczenia o realizację Nagrody.
 11. W Konkursie przewidziano trzy Nagrody po jednym zegarku Swatch Sistem51 każda. Wartość pojedynczej nagrody to 540 zł.
 12. Nagroda nie obejmuje pokrycia dojazdu po jej odbiór oraz kosztów dodatkowych z tym związanych (nocleg, wyżywienie itp.) i nie podlega na wymianę na gotówkę.
 13. Nagroda może być wykorzystana wyłącznie przez Zwycięzcę. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią.
 14. W przypadku przyznania Nagrody, Zwycięzca wyraża zgodę na publikację na stronach Organizatora swojego imienia i nazwiska.
 15. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
 16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.