Wahnięcie

Droga wahadła (lub balansu) od jednego punktu skrajnego do przeciwległego punktu skrajnego. Czas trwania jednego wahnięcia równa się połowie okresu wahadła.

źródło:
Zdzisław Mrugalski: Mechanizmy zegarowe. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1972.