Replika

Określenie oznaczające przedmiot, dzieło lub zegarek powtórnie wykonany przez jego twórcę lub producenta z możliwie wiernym odtworzeniem oryginału.

Zazwyczaj replika nie jest identyczna z pierwowzorem.

Pojęcie to często jest mylone i nadużywane w związku z kradzieżą własności intelektualnej w przypadku określania tym mianem wyrobów nieoryginalnych, falsyfikatów nazywanych potocznie „podróbkami” będącymi nielegalnymi kopiami zegarków oryginalnych np. Rolexa, Omegi itp. itd.

Zapamiętaj: replika ≠ falsyfikat

Replika to produkt oryginalny, wyprodukowany zgodnie z przepisami prawnymi.

Falsyfikat (podróbka) to nielegalna kopia, przedmiot powstały w wyniku kradzieży takich wartości jak: własność intelektualna, myśl techniczna i znak towarowy. Podróbka to fałszerstwo rzeczy oryginalnej w celu mistyfikacji, czyli celowego wprowadzenia w błąd, udawania czegoś lub kogoś innego, tworzenia pozorów.

Słowo „falsyfikat” pochodzi ze średniowiecznej łaciny „falsificatio” oznaczającej „podrabianie”, stąd potoczne określenie podróbka. Jest antonimem autentyku.