Kontrolowany przez radio zegarek (Radio Controlled)

Zegarek kwarcowy odbierający sygnał radiowy o częstotliwości od kilkudziesięciu do kilku tysięcy MHz transmitowany z super dokładnego zegara atomowego i używający tego sygnału do korekty pokazywanego czasu. Zegarek taki kontroluje i odpowiednio koryguje wskazania czasu poprzez codzienny i automatyczny odbiór fal radiowych z nadajnika.