Komplikacje

W zegarmistrzostwie komplikacja (dot. konstrukcji mechanizmu zegarowego) odnosi się do każdej dowolnej funkcji zegarka za wyjątkiem podstawowego wskazania godzin i minut.

Komplikacje można podzielić zasadniczo na trzy grupy:

– komplikacje odmierzania czasu (Timing complications) do których zalicza się m.in.: stoper, chronograf, stoper z doganiającą wskazówką, stoper z niezależną wskazówką sekundową, stoper z przeskakującą wskazówką sekundową, itp.

– komplikacje astronomiczne (Astronomical complications): kalendarz zwykły (prosty), roczny, wieczny, sekularny, ekwacja czasu, wskazania faz księżyca, itp.

– komplikacje dźwiękowe, wybijające (Striking complications): alarm, repetycja minutowa, kwadransowa, pół-kwadransowa, pięciominutowa, minutowa itp., itd.

Pojęcie Wielkich komplikacji odnosi się potocznie do zegarka z kilkoma funkcjami charakterystycznymi dla Wielkiego Zegarmistrzostwa (Haute horlogerie). Do wielkich komplikacji zalicza się zegarek zawierający w sobie co najmniej trzy funkcje pochodzące po jednej z każdej z grup wymienionych powyżej.

Wyróżnia się też komplikacje nie wywodzące się bezpośrednio z nauki o pomiarze czasu (Nonhorological complications), są to m.in.: termometr, barometr, kompas, wysokościomierz, głębokościomierz, czy wskazanie poziomu naciągu sprężyny napędowej (Power reserve).