Dual time

Podwójny czas. Komplikacja wskazująca dodatkową godzinę (oprócz czasu lokalnego) w innej strefie czasowej. Może być wykonana np. w formie dodatkowej wskazówki bądź okienka z tarczą z naniesionymi godzinami.