Wilcze zęby

Charakterystyczny kształt zębów kół naciągowych stosowanych przez niektóre firmy w dawnych zegarkach kieszonkowych. Współpracujące boki zębów mają zarys ewolwentowy, natomiast drugie boki zębów, od wierzchołka do dna wrębów, są wklęsło ścięte. Zęby takie są przy podstawie szersze i dlatego bardziej wytrzymałe niż normalne.

źródło: Bartnik i Podwapiński „Ilustrowany słownik zegarmistrzowski”