Wieczny kalendarz

Mechaniczne urządzenie kalendarzowe zegarka, które nie wymaga przestawiania daty w miesiącach mających mniej niż 31 dni, a także w lutym, który ma 28 dni lub w roku przestępnym, gdy ma 29 dni przestawianie daty następuje automatycznie.

„Wieczny kalendarz” jest jednakże parafrazą, gdyż w przeważającej większości występujących mechanizmów będą one wymagały ręcznej ingerencji w konstrukcję celem skorygowania daty. Pierwszy raz w dniu 01.03.2100, a potem co najmniej w każdym przypadającym roku nieprzestępnym co 400 lat.
Wyjątkami od tej są zegarki kieszonkowe Patek Phillipe oraz zegarek naręczny Parpetual Secular Calendar skonstruowany w formie odrębnego modułu przez Svend Andersena. Konstrukcje te wskażą poprawną datę w 2100 roku, oraz uwzględnią również przypadający co 400 lat rok przestępny.