Tampony cylindra

Lekko stożkowe kołki, wtłoczone w obu końcach cylindra, zakończone cienkimi czopami. Cylinder stanowi oś balansu wychwytu cylindrowego, na którym osadzony jest balans ze sprężyną włosową. Tampony mają jednakowe czopy i taką samą średnicę, lecz długość tamponu dolnego jest trzykrotnie mniejsza.