Swiss made

Znak wysokiej jakości (sygnatura) uregulowany przez prawo szwajcarskie (na podstawie Rozporządzenia regulującego korzystanie ze znaku jakości dla zegarków z dnia 23 grudnia 1971 roku – stan na 1 stycznia 2017 roku), określający pochodzenie zegarka bądź mechanizmu.

Federacja Szwajcarskiego Przemysłu Zegarmistrzowskiego podaje, że zegarek spełnia warunki „swiss made” gdy:

Mechanizm spełnia warunki „swiss made” gdy:

Ponadto zastosowanie mają dodatkowe kryteria:

Koperta zegarka spełnia warunki „swiss made” gdy:

Nakłady związane z kosztami produktów naturalnych i surowców wtórnych nie występujących w kraju pochodzenia w dostatecznej ilości, kosztów logistyki (pakowania i transportu), dystrybucji oraz marketingu, koszty komercjalizacji, takie jak koszty promocji i obsługi posprzedażnej, a także koszty baterii nie będą podlegać wliczeniu w ogólny koszt wytworzenia.

Pierwszy zegarek ze znakiem „Swiss made” na tarczy pojawił się w 1922 roku, a spowodowane to było amerykańskimi przepisami dotyczącymi znakowania wyrobów importowanych. Na zegarkach i mechanizmach importowanych do Stanów Zjednoczonych wymagali wybitego (wygrawerowanego) kraju pochodzenia, marki oraz ilości rubinów (taryfa celna zależna była od tego czy mechanizm był wyregulowany). Amerykanie próbowali zapobiec w ten sposób przemytowi i chcieli chronić własny przemysł zegarmistrzowski. Sytuacja się jednak potoczyła w niepożądanym dla USA kierunku, bo „Swiss made” stał się szybko symbolem wysokiej jakości.

Od 1 stycznia 2017 Federation Horlogere zaostrzyła warunki przyznania prawa do znaku jakości „Swiss made” zwiększając procentowy udział wartości kosztów produkcji z dotychczasowych 50% do 60% w odniesieniu do zegarka i jego elementów, z ewentualnym wyłączeniem paska/bransolety. Patrz: FH.