Rok

Jedna z dwóch podstawowych jednostek czasu związanych z ruchem obrotowym i obiegowym Ziemi względem Słońca.

Rok jest to odstęp czasu, w którym Ziemia wykonuje jeden obrót dookoła Słońca. Czas ten, zwany rokiem zwrotnikowym wynosi 365 dni, 5 godzin, 48 minut i 46 sekund czyli 365,2422 doby; praktyczną jednostką czasu jest średnia doba słoneczna.

Doba jest drugą podstawową jednostką. Rozróżnia się dobę słoneczną prawdziwą (czas słoneczny prawdziwy) tj., okres pomiędzy kolejnymi zdołowaniami Słońca oraz średnią dobę słoneczną (czas słoneczny średni) tj., związaną z położeniem na sferze niebieskiej matematycznie wyznaczonego punktu poruszającego się ruchem jednostajnym tzw. słońcem średnim. Średnia doba słoneczna może się różnić od doby prawdziwej o wartość dochodzącą do ok. +/-16 minut. Różnica ta zależy od pory roku i wynika ze zmian prędkości kątowej Ziemi podczas jej ruchu wokół Słońca. Różnicę pomiędzy czasem słonecznym prawdziwym a średnim nazywa się równaniem czasu.