Regulacja zegara balansowego

Balans składa się z masy (elementu regulatora), najczęściej w formie koła, obracającej się wokół osi, przechodzącej przez środek jej ciężkości i wykonującej wokół tej osi obrotowy ruch zwrotny za sprawą działania momentu sprężyny zwrotnej. Balans jest ukształtowany w taki sposób aby przy możliwie małym ciężarze miał możliwie duży moment bezwładności.

Regulacja okresu wahań balansu odbywa się najczęściej poprzez zmianę czynnej długości sprężyny włosowej za pomocą przesuwki, w takim kierunku aby przyrost dobowy poprawki zmniejszyć do zera. Większe zmiany czynnej długości włosa uzyskuje się przesunięciem miejsca zakołkowania włosa w klocku (zwykle podczas wymiany bądź dobierania nowego włosa).

Alternatywnym sposobem jest regulacja poprzez zmianę momentu bezwładności balansu. Dokonuje się tego na dwa sposoby:
– poprzez wymianę pary przeciwległych wkrętów, umieszczonych na obwodzie koła balansu, na wkręty o innej masie lub na podłożeniu pod nie odpowiednich podkładek;
– poprzez równoczesne wkręcanie lub wykręcanie dwóch, czterech, (a nawet ośmiu) przeciwległych wkrętów, umieszczonych na obwodzie koła balansu.

Regulacja przez wymianę lub dokręcenie par wkrętów jest bardzo dokładna lecz wymaga zatrzymania balansu. Zaletą (zwłaszcza drugiego sposobu zmiany momentu bezwł.) jest to, iż nie wymaga stosowania przesuwki regulacyjnej będącej przyczyną powstawania błędu izochronizmu balansu. Stosowana jest zazwyczaj do regulacji chronometrów.