Przerzutnik

Element regulatora chodu stanowiący łącznik wychwytu z balansem. W wychwycie kotwicowym szwajcarskim (swobodnym) przerzutnik zamocowany jest na osi balansu.