Patyna (śniedź, grynszpan szlachetny)

Powłoka trwała zasadowych węglanów o powierzchniowej warstwie w kolorze od jasnozielonego do szarozielonego, pokrywająca powierzchnię przedmiotów wykonanych z miedzi lub jej stopów, pod wpływem wilgoci atmosferycznej, jako produkt korozji. W celach dekoracyjnych patyna jest wytwarzana sztucznie metodami chemicznymi.