Okres wahań regulatora

(np. balansu, wahadła)

Okres wahań to odstęp czasu między kolejnymi przejściami przez wahadło (lub koło balansu) tego samego dowolnego punktu toru w tym samym kierunku.

Wahnięcie z kolei to droga wahadła (koła balansu) od jednego punktu krańcowego do przeciwległego. Czas trwania jednego wahnięcia jest równy połowie jego okresu.

Okres wahań zależy w pewnym stopniu od amplitudy, a ta z kolei m.in. od momentu sprężyny napędowej. Dlatego dokładność zegarów wahadłowych jak i balansowych jest w praktyce ograniczona. Niezależność okresu wahań od amplitudy nazywana jest izochronizmem regulatora, co oznacza (w pewnym uproszczeniu) że wahnięcia występują w idealnie równych odcinkach czasu bez względu na wielkość wychylenia tych wahnięć.

Patrz też Izochronizm.

źródło: Zdzisław Mrugalski: Mechanizmy zegarowe. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1972.