Odmagneśnica

Urządzenie elektryczne do odmagnesowywania zegarków; w pracowniach zegarmistrzowskich są używane o. elektryczne, w kształcie cewki, oraz o. elektromagnetyczne, obudowane w kształcie prostopadłościennej kostki; odmagnesowanie zegarka o. elektryczną polega na włączeniu prądu, wsunięciu zegarka do cewki, oddaleniu zegarka od cewki i wyłączeniu prądu; odmagnesowanie zegarka o. elektromagnetyczną polega na położeniu zegarka na o., włączeniu prądu na kilka sekund i wyłączeniu prądu; zegarka nie trzeba oddalać od o.