Odchyłka dobowa

Przyrost dobowy poprawki to jedna z głównych wielkości charakteryzujących jakość regulacji mechanizmu zegarowego. Regulacja polega na zmniejszeniu bezwzględnej wartości przyrostu dobowego (dziennego) poprawki do możliwie małej wartości. W efekcie uzyskuje się dokładne odmierzanie i wskazywanie czasu przez zegar.

Poprawką wskazań określa się różnicę pomiędzy wskazaniem zegara wzorcowego a wskazaniem zegara badanego.

Patrz też Błąd kołowy wahadła

źródło: Z. Mrugalski „Mechanizmy Zegarowe”