Namagnesowanie (mechanizmu zegarka)

Zjawisko wskutek, którego może dojść do wystąpienia znaczących odchyłek dobowych we wskazaniu zegarka poprzez namagnesowanie części mechanizmu mających wpływa na niedokładność chodu, np. sprężyny balansu.

Oddziaływanie pola magnetycznego nie powoduje trwałego uszkodzenia jednak często wymaga ponownej regulacji.