Mikrometr (μm)

Podwielokrotność metra, jedna milionowa część metra (jedna tysięczna część milimetra).

Również przyrząd pomiarowy (nazywany mikromierzem dla odróżnienia od mikrometra jako jednostki) służący do mierzenia małych przedmiotów z dokładnością do 0,01 mm. W 1844 roku Antoine LeCoultre wynalazł przyrząd pomiarowy Millionometer służący do mierzenia z dokładnością do 0,001 mm.