Łożysko

Element lub zespół mechanizmu służący do podtrzymania obracających się osi i wałków przekładni; w mechanizmach zegarowych mają zastosowanie łożyska kamienne i metalowe. Przenoszą siły poprzeczne stanowiące reakcje od sił międzyzębnych oraz nieznaczne siły działające wzdłuż osi, pochodzące od ciężaru wałków i osadzonych kół zębatych.