Koło wychwytowe

Ostatnie koło w przekładni chodu współpracujące z regulatorem i utrzymujące go w ruchu.

Koło wychwytu jest na przemian blokowane i odblokowywane przez regulator w równych odstępach czasu, dzięki czemu wszystkie pozostałe elementy mechanizmu poruszają się skokami w takt wahań regulatora. Wahnięcia są zliczane przez wychwyt i za pośrednictwem przekładni zamieniane na wskazania czasu.