Kalendarz

Rachuba większych odstępów czasu, jednostką czasu we współczesnym kalendarzu jest rok zwrotnikowy. Od roku 1582 w większości państw na świecie obowiązuje kalendarz gregoriański wprowadzony przez papieża Grzegorza XIII.

Kalendarz to również sposób pomiaru i rozpowszechniania czasu. W pomiarach czasu wyróżnia się dwa rodzaje uzupełniających się narzędzi pomiarowych:
– kalendarz służący do wyznaczania daty, roku, miesiąca oraz dnia,
– zegar służący do mierzenia upływu czasu w godzinach, minutach i sekundach.

W mechanicznych zegarach i zegarkach kalendarz jest urządzeniem dodatkowym (w które najczęściej jest wyposażony mechanizm bazowy) pełniącym funkcję wskazywania daty, dnia tygodnia, miesiąca, a także roku oraz roku przestępnego. Zegarki wyposaża się w kalendarz pełny (wskazanie miesięcy o ilości dni innej niż 31 należy skorygować ręcznie), roczny (ręcznej korekty wymaga tylko miesiąc luty), czteroletni (ręcznej korekty wymaga luty, raz na 4 lata w rok przestępny), wieczny perpetual (ręczna korekta lub wizyta u zegarmistrza będzie konieczna 1 marca 2100 r. gdyż co 100 lat nie przypada rok przestępny) oraz wieczny sekularny perpetual secular (wskaże poprawną datę w 2100 roku, uwzględnia także co 400 lat przypadający rok przestępny).