Hak wałka

Element do zaczepienia wewnętrznego końca sprężyny napędowej. Sprężyna spiralna taśmowa nawinięta jest na wałku, do którego przymocowany jest jej wewnętrzny koniec. Zamocowanie wewnętrznego końca sprężyny powinno być wykonane w ten sposób aby wystający z wałka zaczep nie spowodował załamania sprężyny i w efekcie jej pęknięcie. W dużych zegarach hak jest zanitowany w otworze przelotowym wałka lub wbity w otwór nieprzelotowy, w zegarach średnich i w budzikach popularnych wygnieciony z wałka, a w zegarkach wyfrezowany na wałku.

źródło:
Zdzisław Mrugalski: Mechanizmy zegarowe. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1972.
Bartnik/Podwapiński.