Etablisseur

Pracownik wykonujący montaż zegarków w ramach systemu etablissage. Montaż taki odbywał się zwykle dla tzw. fabricant, czyli właścicieli zakładu, którzy zajmowali się końcowym skompletowaniem zegarka, tj. wyposażeniem go w tarczę i kopertę.