ETA

ETA S.A. Manufacture Horlogère Suisse, największy szwajcarski producent ébauche oraz mechanizmów z ręcznym i automatycznym naciągiem a także mechanizmów kwarcowych, będący spółką zależną i wchodzącą w skład The Swatch Group.

Termin ETA powstał od nazwy Eterna, producenta zegarków z Grenchen. W roku 1932 Theodore Schild (wnuk współzałożyciela Eterny, Ursa Schilda) podzielił fabrykę na dwie części: ETA SA produkującą wyłącznie mechanizmy oraz Eterna SA wytwarzającą kompletne zegarki. W 1927 r. powstał kartel Ebauches SA założony przez bankierów, polityków i niektórych fabrykantów zegarków w celu kontrolowania ich produkcji, cen oraz zbytu. Trust stworzyły wówczas trzy największe firmy, produkujące pond 80% surowych mechanizmów: A. Schild SA (ASSA), Fabrique d’Horlogerie de Fontainemelon (FHF) oraz A. Michel SA (AM). Do koncernu w kolejnych latach dołączyli Eterna wraz z należącą do niej ETA. Dla nadzoru przestrzegania zasad obowiązujących w szwajcarskim przemyśle zegarkowym powstał w 1931 roku organ kontrolno-finansowy ASUAG. Skutki rozwijającej się technologii kwarcowej doprowadziły w 1979 roku do fuzji ETA i A Schild SA.

W roku 1981 rozpoczął się powolny proces przekształcenia koncernu Ebauches SA w jedną firmę. W 1983 roku głównie z powodu nieudolności i braku kreatywności koncernu Nicolas G. Hayek utworzył z Ebauches SA firmę ETA z siedzibą w Grenchen w Szwajcarii. Równocześnie w tym samym roku grupa ASUAG oraz SSIH (powstała z fuzji firm Omega i Tissot w 1930 roku) utworzyła koncern SMH, który zostanie przemianowany w 1998 na Swatch Group.

Dr Ernst Thomke, od 1978 roku stojący na czele ETA SA (późniejszy prezes Ebauches SA), w trakcie przekształceń własnościowych został powołany do zarządu ASUAG a później na stanowisko dyrektora generalnego SMH.