Ekwacja

Równanie czasu, tj. wskazanie rzeczywistego czasu słonecznego, który wynika z eliptycznej orbity, po której Ziemia porusza się względem Słońca.

W życiu codziennym za podstawę skali czasu został przyjęty czas słoneczny średni, natomiast za jednostkę użytkową czasu przyjęto średnią dobę słoneczną, która w ciągu roku może różnić się od doby prawdziwej o wartość dochodzącą do około 16 min.

W niektórych zegarkach można spotkać komplikację konstrukcji mechanizmu w postaci wskazówkowego wskazania służącego do wyznaczenia aktualnej różnicy pomiędzy czasami słonecznymi – rzeczywistym i średnim.