Duplex (podwójny wychwyt)

Wychwyt spoczynkowy zegarów balansowych. Wynalazł go Jean-Babtiste Dutertre (1684-1734) w 1724 roku, a ulepszył Pierre Le Roy (1717-1785). Nazwa pochodzi od zastosowania w nim dwóch kół wychwytowych, z których jedno pełni funkcję spoczynkową a drugie przekazuje impuls balansowi. Koło wychwytowe posiada długie zęby spoczynkowe oraz krótkie impulsowe osadzone naprzemiennie.

Balans otrzymuje impuls tylko podczas wahnięcia w jedną stronę, a w drugą waha się na skutek sprężystości włosa. Podstawową wadą podwójnego wychwytu jest duża wrażliwość na wstrząsy, gdyż nawet podczas nastawiania wskazówek lub zbyt silnego naciągnięcia sprężyny napędowej amplituda balansu wzrasta – w konsekwencji balans otrzymuje podwójne impulsy i zegar wykazuje duże przyśpieszenie.

źródło: Bartnik i Podwapiński „Ilustrowany słownik zegarmistrzowski”