Błąd kołowy wahadła

Wpływ amplitudy na przyrost dobowy poprawki wskazań.

Przyrost dobowy poprawki to zasadnicza wielkość charakteryzująca jakość regulacji zegara, oznacza rozbieżność (różnicę) wskazań zegara w odniesieniu do czasu wzorcowego. Jeśli zegar się spóźnia, przyrost dobowy poprawki jest dodatni, a jeśli spieszy – ujemny.

Błąd kołowy nie zależy od długości wahadła tylko od jego amplitudy i wzrasta wraz z jej wzrostem.

źródło: Z. Mrugalski „Mechanizmy Zegarowe”