Bauhaus

Potoczne określenie jednego z prądów niemieckiego modernizmu, określanego mianem „szkoła Bauhausu”.

Ściślej, nazwa wywodząca się od uczelni artystyczno-rzemieślniczej powstałej w Weimarze z połączenia Akademii Sztuk Pięknych i Szkoły Rzemiosł Artystycznych w 1919 roku.

Główną ideą Bauhasu był funkcjonalizm, który charakteryzowało wydobywanie formy z funkcji przedmiotu użytkowego. Reprezentantami szkoły Bauhausu są zegarki Nomos, Stowa Antea, Patek Philippe Calatrava itp.